WARSZTATY 8'41"

Dokumentacja warsztatów teatralnych, które odbyły się w dniach 3-7 września 2012 roku w Warszawie. Prowadził je Adrian Jackson - brytyjski reżyser, specjalista Teatru Forum, zaproszony do Polski przez Fundację Drama Way. Teatr Forum to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji społecznej. Podstawowym elementem, który odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest aktywne zaangażowanie widowni w spektakl i zezwolenie na modyfikację przebiegu wydarzeń. Celem tego zabiegu jest sprowokowanie krytycznej refleksji nad procesami społecznymi zachodzącymi w codziennym życiu.